PL EN
IN MEMORIAM
Jerzy Osiatyński (1941–2022)
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Publication date: 2022-06-10
 
Ekonomista 2022;(2):140–150
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205